ಅಮೆಂಬಳ ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿಗೊಲಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ (ಭಾಗ:- 2)

ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಂದ ಮೂವರು ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆತಿದೆ. ಮೂವರು ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅನಂತಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಮನೆಗೆ […]

Share it with the world ~
Read more →

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿಗೊಲಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ (Part 1)

ನಾವು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರು, ಪರಶಿವ, ದತ್ತಾವತಾರಿ, ಅವಧೂತ, ಬಡೇಬಾಬಾ, ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ, ಅವರು […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 17: ಗುರು ಕೊಂಡಪ್ಪಜ್ಜ ಹಾಗು ಶಿಷ್ಯ ಚಿದಾನಂದರ ಸಮಾಧಿ!

ಚಿದಾನಂದನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿಂದ ನಾಲಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದರೂ, ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 15: ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಠಯೋಗ

ಗುರುಗಳು ಚಿದಾನಂದನನ್ನು ಆನೆಗುಂದಿಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಠಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೋದಿಸಿದರು.ನೀನು ಹಠಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು […]

Share it with the world ~
Read more →

ಅಧ್ಯಾಯ 14: ಗುರೋಪದೇಶ

ಗುರುಗಳು ಚಿದಾನಂದನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಚಿದಾನಂದ ನಿನಗೆ ಒದಗಿದ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?ಗುರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ […]

Share it with the world ~
Read more →